Kdo jsme


Hlavním posláním Vodní záchranné služby ČČK je formou preventivní a zásahové služby aktivně působit v blízkosti vodních ploch. V Soběslavi se zaměřujeme zejména na službu na přehradách v ČR (Lipno, Dalešická přehrada), na spolupráci s hasiči a na výchovu a výcvik mládeže.

Členové VZS jsou odborně vyškoleni a jsou tak schopni poskytnout komplexní pomoc jak na vodě, ve vodě i pod vodou, tak samozřejmě i na souši. Ovládají svou techniku tak, že jejich zásahy jsou vždy efektivní pomocí lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života.

Vodní záchranná služba ČČK je kolektivním členem Českého červeného kříže. Jedná se o neziskovou, nerozpočtovou organizaci sdružující osoby se zájmem o vodu, vodní záchranářství, potápění, vodáctví a další činnosti spojené s vodou.